صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

دوشنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
۸ رجب ۱۴۳۶
۲۷ آوریل ۲۰۱۵

امام صادق (ع): هيچ مومني نيست كه به خاطر خدا به مؤمن ديگر قرض دهد، جز آنكه خداوند هر روز ثواب صدقه دادن آنرا به حساب وي ثبت كند تا زماني كه آن مال به او باز گردد.