صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

جمعه
۷ فروردین ۱۳۹۴
۶ جمادی الثانی ۱۴۳۶
۲۷ مارس ۲۰۱۵

پيامبر اکرم (ص): صدقه ده، قرض هيجده، ارتباط با برادران دينى بيست و صله رحم بيست و چهار حسنه دارد.